Bernie Sanders

Chhiùng Wikipedia lòi
Bernie Sanders.

Bernard Sanders, 1941-ngièn 9-ngie̍t 8-ngit - ) , Mî-koet Lièn-pâng Chhâm-ngi-yèn, thoi-péu Fu̍t-mùng-thi̍t-chû, 2013–2015-ngièn Chhâm-ngi-yen Thui-ńg Kiûn-ngìn Ve-yèn-fi chú-sit, 2015-ngièn Chhâm-ngi-yen Chhòi-chṳn Yi-son Ve-yèn-fi chhai-yâ tóng-phai liâng-chhiu. Kì he Mî-koet Koet-fi sṳ́ -sông ngim-khì chui-chhòng ke mò-tóng-phai thu̍k-li̍p ngi-yèn. 2015-ngièn 4-ngie̍t 30-ngit, siên-pu yî Mìn-chú-tóng ngìn sṳ̂n-fûn chhâm-kâ kok-tak 2016-ngièn Mî-koet Chúng-thúng Sién-kí.

Sâng-phìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chó-khì chṳn-chhṳ sâng-ngài[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chung-ngi-yen sṳ̀-khì[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kâ-Chúng-thúng thai-sién[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ke-ngìn sâng-fa̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fóng-mun[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Siông-kôan vùn-chông[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]