Boeing 747

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Pô-yîm .

Pô-yîm 747 he sṳ-kie sông chui yùng-yi ngin-chhut ke Fî-kî chṳ̂-yit, he chhiòn sṳ-kie sú-khóan sên-sán chhut ke kóng-thí mìn-hòng-kî, yu Mî-koet Pô-yîm mìn-yung fî-kî si̍p-thòn chṳ-chho.