Boeing 747

Chhiùng Wikipedia lòi
Boeing 747.

Boeing 747 he sṳ-kie sông chui yùng-yi ngin-chhut ke Fî-kî chṳ̂-yit, he chhiòn sṳ-kie sú-khóan sên-sán chhut ke kóng-thí mìn-hòng-kî, yu Mî-koet Boeing mìn-yung fî-kî si̍p-thòn chṳ-chho.