Chùng-ha̍p Kô-kip Chûng-ho̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Chùng-ha̍p Kô-kip Chûng-ho̍k (綜合高級中學) he Thòi-vân chûng-tén kau-yuk ke khì-chûng yit-chúng ho̍k-chṳ, he chṳ́ Kô-kip Chûng-ho̍k fe̍t-chá Kô-kip Chṳt-ngia̍p Ho̍k-káu thùng-sṳ̀ khôi-sat phû-thûng kho-chhàng khi̍p chṳt-ngia̍p kho-chhàng kiet-ha̍p sṳ̀n-vì Kô-chûng lâu Kô-chṳt chṳ̂ kho-chhàng, ngiong ho̍k-sâng sṳt-sin sién-thu̍k.