Chúng-thí Kîn-chi-ho̍k

Chhiùng Wikipedia lòi

Chúng-thí Kîn-chi-ho̍k he sṳ́-yung Koet-mìn sû-ngi̍p, kîn-chi cháng-thí ke thèu-tsṳ̂ lâu fi-yung tén-tén chúng-thí-sin ke thúng-kie kôn-ngiam lòi fûn-sak kîn-chi yun-hàng kûi-li̍t ke yit-ke Kîn-chi-ho̍k liâng-vet.