跳至內容

Chûng-chhut Yòng-chṳ́

Chhiùng Wikipedia lòi
Chûng-chhut Yòng-chṳ́

Chûng-chhut Yòng-chṳ́ (中出羊子, 1991-ngièn 8-ngie̍t 14-ngit –  , Ngit-vùn miàng : Nakade Hitsujiko), ngièn-miàng Chûng Mèn-lîn (鍾銘麟), Hiông-kóng tî-miàng mióng-mìn, sa-yun ngìn-sṳ, Phú-yìn Mòi-thí (輔仁媒體) kî-su̍t chúng-kâm, chhièn sien chhièn sṳ̀n-yèn , Mìn-chú Tó Liông Li̍t-liòng (民主倒梁力量) chhièn chṳp-ve, Chhiû-khiuk Hàng-thûng (秋菊行動) chhièn sṳ̀n-yèn. Pit-ngia̍p yî Hiông-kóng Chûng-vùn Thai-ho̍k Káu-yû-fi Lièn-fi Chhṳ̀n Chṳ́n-ha Chûng-ho̍k (聯會陳震夏中學).