Chûng-fà Sû-vì-âi Khiung-fò-koet

Chhiùng Wikipedia lòi
Chûng-fà Sû-vì-âi Khiung-fò-koet

Chûng-fà Sû-vì-âi Khiung-fò-koet he Chûng-koet Khiung-sán-tóngThi-yit-chhṳ Koet-khiung Nui-chan sṳ̀-khì chhai Kông-sî, Kóng-tûng lâu Fuk-kien sâm chak sén kâu-kie ke thi-fông sṳ̀n-li̍p ke yit chak khiung-sán-chú-gi koet-kâ. Khì ke sú-tû he Kông-sî-sén ke Shuì-kîm-sṳ.