Chûng-fà Thai-ho̍k

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Chûng-fà Thai-ho̍k
Chûng-fà Thai-ho̍k he Thòi-vân ke yit-kiên sṳ̂-li̍p thai-ho̍k, Chûng-fà Thai-ho̍k thèu-pái he Chûng-fà Kûng-ho̍k-yen. 中華大學臺灣個一間私立大學,中華大學頭擺係中華工學院。