Chûng-ngi Chhàm

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Chûng-ngi Chhàm

Chûng-ngi Chhàm (忠義站) vi-yî Thòi-vân Thòi-pet-sṳ Pet-thèu-khî tûng-ông pet-lu si-thon, vì Thòi-pet Tshia̍p-yun Thâm-súi Sin-ngi sien (Thâm-súi-sien) ke Tshia̍p-yun Chhâ-chhàm. Ko-hi Thòi-vân Thiet-lu Kón-lî-khiu̍k thâm-súi sien (hien yí fi chṳ́; Tshia̍p-yun thâm-súi sien chhièn-sṳ̂n) yi̍t chên sat yû chûng ngi chhâ chhàm, than vi-tsì lâu hien-chhai ke Tshia̍p-yun chhâ chhàm m̀-thùng.

Chhâ chhàm khói yeu[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li-yung chhong-khóng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâ chhàm chû piên[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lìn khiûn chhâ chhàm[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]