Chṳ́-kap

Chhiùng Wikipedia lòi
sú-chṳ́-kap

Chṳ́-kap (指甲) ya cho-tet ham cho cháu (爪), he ngìn sú-chṳ́ lâu kiok-chṳ́ mien-chhièn ke kok-chhṳt-chhèn. Sú-chṳ́ ke chṳ́-kap pûn ham cho sú-chṳ́-kap, kiok-chṳ́ ke chṳ́-kap pûn ham cho kiok-chṳ́-kap.