Chang Fò

Chhiùng Wikipedia lòi

Chang Fò he Chûng-koet Mìn-thoi hòng-hói-kâ, ngoi-kâu-kâ, thai-kam. Yún-lo̍k ngièn-ngièn chhut-sṳ́ Siên-lò, yún-lo̍k ngi-ngièn chhut-sṳ́ Ngit-pún, chṳ̂-heu chhit ha sî-yòng.