Chevron Yû-han Kûng-sṳ̂

Chhiùng Wikipedia lòi
Chevron Yû-han Kûng-sṳ̂.

Chevron Yû-han Kûng-sṳ̂ (Yîn-vùn: Chevron Corporation, NYSE: CVX) he sṳ-kie chui-thai ke chhiòn-khiù nèn-ngièn Kûng-sṳ̂ chṳ̂-yit, Chúng-phu vi-yî Mî-koetKâ-chû sṳn là mùng sṳ (San Ramon) pin chhai chhiòn-khiù chhêu-ko 180 ke koet-kâ yû ngia̍p-vu. Khì ngia̍p-vu fam-vì sem théu sa̍k yù khi̍p thiên-yèn hì kûng-ngia̍p ke kok-ke fông-mien: thâm-chhet, sâng-sán, thì lien, yàng siau, yun-sû, sa̍k fa, fat thien tén. Siet fu̍t liùng ngièn miàng kâ li fuk nì â phiêu-chún sa̍k yù (Standard Oil of California, kién-chhṳ̂n Socal), he 1911-ngièn phiêu-chún sa̍k yù yù yî fán thok là sṳ̂ on fûn-lie̍t ke kiet-kó. Siet fu̍t liùng chên he 20 Sṳ-ki chhû-khì thúng-chhṳ sṳ-kie sa̍k yù kûng-ngia̍p ke 「 chhit chí-moi」 chṳ̂-yit. 2001-ngièn 10-ngie̍t, siet fu̍t liùng yî 390 yi Mî-ngièn kiâm pin liáu khì chú-yeu kin-châng tui-sú chṳ̂-yit Tet sṳ kú, pin yî siet fu̍t liùng - Tet sṳ kú (ChevronTexaco) chok-vì Kûng-sṳ̂ ke miàng-chhṳ̂n. 2005-ngièn 5-ngie̍t 9-ngit siet fu̍t liùng Tet sṳ kú siên-pu, kiên-miàng vì “ siet fu̍t liùng Kûng-sṳ̂ ”.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chó-khì kiê-thon[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kiet-kèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fu̍k-vu hàng ngia̍p[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fu̍k-vu liâng-vet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]