Chhàu Phî

Chhiùng Wikipedia lòi
Chhàu Phî

Ngui Vùn-ti (魏文帝), miàng Chhàu Phî (曹丕), he Sâm-koet sṳ̀-khì ‎Chhàu Ngui ke kien-li̍p-chá. Kì he Chhàu Chhâu ke lái-è.