Chhìn-chhèu

Chhiùng Wikipedia lòi
Chhîn-chhèu.

Chhìn-chhèu (秦朝, Chhièn 221-ngièn-Chhièn 207-ngièn) he yù Chan-koet Sṳ̀-thoi heu-khì ke Chhìn-koet fat-chán hí-lòi ke thúng-yit thai-koet. Chhìn-chhèu khôi-koet kiûn-chú Yìn Chṳn chhṳ-chhṳ̂n "sṳ́ fòng-ti". Chhìn-chhèu chhiùng thúng-yit liuk-koet to me̍t-mòng chṳ́-yû sṳ̍p-ńg ngièn.