Chhòn-ngiam-phiang

Chhiùng Wikipedia lòi

Chhòn-ngiam-phiang (傳染病) he yit-chúng khó-yî chhiùng yit-ke ngìn fe̍t-chá khì-thâ vu̍t-chúng, kîn-ko kok-chúng thù-kang chhòn-ngiam pûn nang-ngoi yit-ke ngìn fe̍t vu̍t-chúng ke chhòn-ngiam-chṳn. Thûng-sòng liá-chúng chhi̍t-phiang khó-yî chia-yù chhṳ̍t-chiap chiap-chhiuk fe̍t-chá theu-ko yím-súi, sṳ̍t-vu̍t, khûng-hi san-pu.