Chhûng-sông Yùn-siau

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Chhûng-sông Yùn-siau
衝上雲霄
Triumph in the Skies
Phiên-khia̍k Liông Men-fà
Thô-yên Sû Van-chhûng
Chṳ-chok koet-kâ Hiông-kóng Hiông-kóng
Ngî-ngièn Ye̍t-ngî
Si̍p-sú 40
Chhòng-thu yok 60 hūn-cheng
Phién-thèu-khiuk Se-ngie̍t Yì-kô Chhṳ̀n Yi̍t-sín
Phién-mî-khiuk Ngài Put-oi Ngì Chhṳ̀n Fi-sân
Phi-yîm


Sú-pô phîn-tho Thien-sṳ Kóng-pô Yû-han Kûng-sṳ̂
Pô-chhut koet-kâ Hiông-kóng Hiông-kóng
Pô-chhut ngit-khì 2003-ngièn 10-ngie̍t 27-ngit  (2003-10-27)-2003-ngièn 12-ngie̍t 20-ngit  (2003-12-20)

Chhûng-sông Yùn-siau (衝上雲霄) he Hiông-kóng Thien-sṳ Kóng-pô Yû-han Kûng-sṳ̂ pô-chhut ke lièn-sa-khia̍k.