Chhiòn-khiù Chṳ̂-sín Mióng

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
WWW logo by Robert Cailliau.svg
Cailliau Abramatic Berners-Lee 10 years WWW consortium.png

Chhiòn-khiù Chṳ̂-sín Mióng (Yîn-ngî: World Wide Web) kién-chhṳ̂n Van-vì-mióng (萬維網) he yit-ke yù hí-tô fu-siông-lièn-kiet ke chhêu-vùn-sṳ chû-sṳ̀n ke hì-thúng, théu-ko Mióng-chi-mióng-lu chhùn-chhí. Chhai liá-ke hì-thúng chûng, mî-ke yû yung ke sṳ-vu̍t, chhṳ̂n-vì yit-ngióng "chṳ̂-ngièn"; pin-chhiâ yù yit-ke chhiòn-vet "Thúng-yit Chṳ̂-ngièn Phiêu-sṳt-fù" (URI) Phiêu-sṳt; liá chṳ̂-ngièn théu-ko Chhêu-vùn-sṳ Chhòn-sû Hia̍p-thin (Hypertext Transfer Protocol) chhòn-sung pûn sṳ́-yung-chá, yì heu-chá théu-ko tiám-sién lièn-kiet lòi fe̍t-tet chṳ̂-ngièn. Chhiòn-khiù Chṳ̂-sín Mióng Hia̍p-fi (Yîn-ngî: World Wide Web Consortium, kién-chhṳ̂n W3C), yu chhṳ̂n W3C lî-sṳ-fi. 1994-ngièn 10-ngie̍t chhai Mà-sén Lî-kûng Ho̍k-yen (MIT) Thien-nó Khô-ho̍k sṳ̍t-ngiam-sṳt sṳ̀n-li̍p. Chhiòn-khiù Chṳ̂-sín Mióng Hia̍p-fi ke kien-li̍p-chá he chhiòn-khiù chṳ̂-sín mióng ke fat-mìn-chá Tì-mê Pak-na̍p-sṳ̂-Lí (Sir Timothy John Berners-Lee).