Chhióng-sṳ̍t-kôi

Chhiùng Wikipedia lòi

Chhióng-sṳ̍t-kôi (搶食胲), ya cho-tet ham cho thêu-sṳ̍t-kôi (偷食胲), he nàm-é-ngìn chhai hèu-lièn ke yit chak ngiôn-kut.