跳至內容

Chhi̍t-phiang Khúng-chṳ lâu Yi-fòng Chûng-sîm

Chhiùng Wikipedia lòi
Chhi̍t-phiang Khúng-chṳ lâu Yi-fòng Chûng-sîm.
Chhi̍t-phiang Khúng-chṳ lâu Yi-fòng Chûng-sîm.
Chhi̍t-phiang Khúng-chṳ lâu Yi-fòng Chûng-sîm.

Chhi̍t-phiang Khúng-chṳ lâu Yi-fòng Chûng-sîm (Yîn-ngî: Centers for Disease Control and Prevention, sok-siá cho CDC) he Mî-koet Ví-sên khi̍p Kûng-khiung Fu̍k-vu-phu só-su̍k ke yi-chak kî-kèu, chúng-phu sat-chhai Georgia-chû Atlanta. Chok-vì Mî-koet lièn-pâng chṳn-fú hàng-chṳn kî-kèu, vi pó-fu kûng-chung khien-không lâu ôn-chhiòn thì-kiûng khó-kho ke chṳ̂-liau, thûng-ko lâu koet-kâ ví-sên phu-mùn khi̍p khì-thâ chû-chṳt ke yû-li̍t fó-phàn kôan-he, chhiuk-chin kûng-mìn khien-không. Chhi̍t-phiang Khúng-chṳ lâu Yi-fòng Chûng-sîm ke chhung-tiám chai-yì fat-chán lâu yin-yung chhi̍t-phiang yi-fòng lâu khúng-chṳ, fàn-kín ví-sên, chṳt-ngia̍p khien-không, chhiuk-chin khien-không, yi-fòng khi̍p kau-yuk fa̍t-thung.