Chhia̍p-yun chhâ-chhàm

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
SP METRO Outside.JPG
Munich U1 Georg-Brauchle-Ring.jpg
Paris Metro St Lazare.jpg
Syntagma Metro Station.jpg
Metro 4, M4, Line 4 (Budapest Metro), Kálvin tér.jpg
Escalator of Delhi Metro.jpg
Glassart in Formosa Boulevard Station.JPG

Chhia̍p-yun chhâ-chhàm (Metro Station) su̍k-yî Sàng-sṳ Kwuí-tho Kâu-thûng Hì-thúng ke Thiet-lu Chhâ-chhàm, thûng-sòng chhái-yung thi-hâ fe̍t kô ka fông-sṳt kien kèu. Tô sien kâu fi ke Tshia̍p-yun chhàm khó-nèn yû hí-tô chhèn, yit-pân fûn-vì thai thângngie̍t thòi, yîn-chhṳ́ pit-sî chông sat thai-liòng thien fù thôi, lèu thôi khi̍p thien thôi, khiam puk kha thai ke chhàm sṳm-chṳ fi sat yû thien thûng phìn-mien phu tho. Lu káu mùn.