Chho̍k-thiên-tiau

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Fat-yàm ke làn-mî.

Chho̍k-thiên-tiau (著天釣) he ngìn ke làn-mî yit-chúng phiang.