Chhot

Chhiùng Wikipedia lòi

Chhot (撮[1]), me ôn-to Phien (騙) lâu Sái-ngìn-ngong-é (㘔人戇仔), he yit-chúng yêu-su ke hàng-vì. Kóng fâ-liâu me he chhot-ngìn ke khì-chûng yit-chúng fông-sṳt

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  1. "Archive copy". Archived from the original on 2024-04-07. 2024-04-07 chhà-khon.