Fâ-liâu

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Fâ-liâu" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"花蓼" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Fâ-liâu (花蓼[1]), me ôn-to Fâ-sa̍t (花舌) lâu Fú-lìn (虎膦), he yit-têu vù-yáng ke fa, chia̍p-chia̍p pûn yung-lòi chhot-ngìn (Sái-ngìn-ngong-é).

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  1. "Archive copy". Archived from the original on 2024-04-07. 2024-04-07 chhà-khon. 

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Fâ-liâu siông-koân ke tóng-on.