Chikushino, Fukuoka

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Chikushino, Fukuoka.
Chikushino, Fukuoka.

Chikushino, Fukuoka he vi Ngit-pún Fukuoka-yen ke yit-ke sàng-sṳ, chúng mien-chit 87.78 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 100,397 ngìn (2010-ngièn).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]