Chon-hiuk

Chhiùng Wikipedia lòi
Chon-hiuk.

Chon-hiuk (顓頊) he Chûng-koet Li̍t-sṳ́ chûng ke yit-vi chhòn-sot ngìn-vu̍t, vì Ńg-ti chṳ̂-yit. Fu-chhîn he Chhông-yi.

Phú-hì[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Siông-kôan[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Shhâm-kien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chu-sṳt[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]