跳至內容

Chong-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi

Chong-fa he pu-chong ke mìn-chhu̍k-ngî,su̍k-yî tai-kadai ngî-ne,mû-ngî ngìn-khiéu thai-yok 1400 van.Yî-chhièn yung fông-khoai chong-sṳ siá,hien-chhai kói yung Lâ-tên sṳ-mû.