Cleveland (Yîn-koet)

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Cleveland (Yîn-koet).

Cleveland (Yîn-koet), Tûng-pet Yîn-kak-làn Khî-vet ke khiùn. Cham-thi 583 phìn-fông kûng-lî, yû 567,600 ngìn-khiéu (2000-ngièn).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Cleveland (Yîn-koet).

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

2007Kirkleatham8.JPG

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]