Corbin Bleu

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Corbin Bleu

Corbin Bleu (柯賓布魯 1989-ngièn 2-ngie̍t 21-ngit), Mî-koet Het-ngìn kô-sên. Tan-khiuk yîm-ngo̍k 錄影帶《Another Side》為全球第一支Hollywood.

童年經歷[編寫 | 編寫原始碼]

Another Side 時期[編寫 | 編寫原始碼]

Speed of Light 時期[編寫 | 編寫原始碼]

External links[編寫 | 編寫原始碼]