Corbin Bleu

Chhiùng Wikipedia lòi
Corbin Bleu

Corbin Bleu Reivers (柯賓布魯 1989-ngièn 2-ngie̍t 21-ngit), Mî-koet Het-ngìn kô-sên. Tan-khiuk yîm-ngo̍k 錄影帶《Another Side》為全球第一支Hollywood.

童年經歷[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Another Side 時期[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Speed of Light 時期[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

External links[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]