Daecheong Chhàm

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Thai-thâng Chhàm[1]是位于韩国首尔江南区逸院洞的一个地铁站,属于首都圈电铁3号线(首尔地铁3号线)。站名來源於附近的舊地名大廳村,但在站牌上並未配上對應的漢字。

參考資料[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]