Deloitte

Chhiùng Wikipedia lòi
Deloitte.
Deloitte.

Tet-khiùn (德勤, Deloitte Touche Tohmatsu, vì ㄧ Koet-chi sin Fi-kie-sṳ̂ Sṳ-vu-só chû-chṳt, he si thai Koet-chi Fi-kie-sṳ̂ Sṳ-vu-só chṳ̂-yit, muk-chhièn chhiòn-khiù chûng-vùn phín-phài miàng-chhṳ̂n-vì Tet khiùn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chó-khì kiê-thon[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kiet-kèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fu̍k-vu hàng ngia̍p[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fu̍k-vu liâng-vet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]