Erfurt

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Erfurt

Erfurt he Tet-koet chûng-phu ke yit-chak sàng-sṳ. Kì he Thuringia-chû sú-fú, thú-thi mien-chit vi 269.17 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yû 203,485-ngìn (2012-ngièn)

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Hì-hèu[編寫]

Chṳn-chhṳ[編寫]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[編寫]

Kâu-thûng[編寫]

Lî-hàng kín-tiám[編寫]

Luftbild Statthalterei.jpg

Yû-hau Sàng-sṳ[編寫]

Chhâm-kháu vùn-hien[編寫]


Ngoi-phu lièn-kiet[編寫]