跳至內容

Fà-vì

Chhiùng Wikipedia lòi
Fà-vì.

Fà-vì Kî-su̍t Yû-han Kûng-sṳ̂ (kién-chhṳ̂n Fà-vì 華為) he Chûng-koet yit-kâ chhiùng-sṳ sin-sit lâu thûng-sin kié-kiet fông-on ke kiûng-yin sông, Chúng-phu vi-yî Kóng-tûng-sén Chhṳ̂m-chun-sṳ. Fà vì yî 1987-ngièn chu-chhak sṳ̀n-li̍p, ngia̍p-vu fam-vì sia̍p-khi̍p thien sin mióng-lok, khî-ngia̍p mióng-lok, sêu-fi-chá lâu yùn kie-son. Khì thien sin mióng-lok sán-phín chú-yeu pâu-koat thûng sin mióng-lok chûng ke kâu von mióng-lok, chhòn-sû mióng-lok, mò sien khi̍p yû sien ku-thin chiap ngi̍p mióng-lok lâu sú-kí thûng sin mióng-lok khi̍p mò sien chûng tôn sán-phín.