Fâ Muk-làn

Chhiùng Wikipedia lòi
Muk-làn

Fâ Muk-làn he Chûng-koet vùn-ho̍k chok-phín tù yit-vi ńg-sin ngìn-vu̍t. Liá ku-sṳ poi-kín he Pet Ngùi(北魏) tui-khong Yù-yèn sṳ̀. Fâ Muk-làn he se-moi-è, kì chho̍k-tén nàm-chông kâ-ngi̍p kiûn-chhui thoi fu-chhîn siông-chhṳ̀.