跳至內容

Fòng-chhùng

Chhiùng Wikipedia lòi
Fòng-chhùng

Fòng-tshùng he yit-chúng Khûn-tshùng, chhiòn sṳ-kie yû chhêu-ko yit-van chúng. fûn-phu chhai-yî tshiòn sṳ-kie ke ngie̍t-tai, vûn-tai ke chhó-thi lâu Sâ-mo̍k thi-khî. Fòng-chhùng tô-chúng siu̍k-chhṳ̂n. Fòng-chhùng yung heu-thúi khó-yî thiau pí chhòng-su sṳ̍p-phi ke khî-lì.