Fòng Thai-khi̍t

Chhiùng Wikipedia lòi
Fòng Thai-khi̍t

Fòng Thai-khi̍t (皇太極, 1592-ngièn - 1643-ngièn) he Heu-kîm ke thi 2 thoi khó-hon lâu Chhîn-chhèu ke kien-li̍p-chá. 1626-ngièn chṳ 1643-ngièn chhai-vi.