Fù Tsṳ-mìn

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Fù Tsṳ-mìn (Ye̍t-nàm-ngî: Hồ Chí Minh, 1890-ngièn 5-ngie̍t 19-ngit – 1969-ngièn 9-ngie̍t 2-ngit) he Ye̍t-nàm Khiung-sán tsú-ngi Kiet-min-kâ, Ye̍t-nàm Mìn-tsú Khiung-fò-koet tsú-si̍t lâu tsṳn-fú tsúng-lî, Ye̍t-nàm Lò-thung-tóng liâng-siu.

Sên-phìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâ-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kiet-min sâng-fun[phiên-siá | 編寫原始碼]

Liâng-thô Pet-Ye̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Siông-kûan Thiàu-muk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]