Fùng-set Khmer

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Fùng-set Khmer he Kán-pu-chhài li̍t-sṳ́ ke yit-chak khiung-sán-chú-ngi chṳn-tóng.