Fú (Hàng-chṳn khî-va̍k)

Chhiùng Wikipedia lòi

(府) he li̍t-sṳ́ sông yû-têu koet-kâ só chhái-yung ke yit-chúng thi-fông Hàng-chṳn khî-va̍k.