Fûn-làn-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Fûn-làn-ngî.

Fûn-làn-ngî (suomi ) he Fûn-làn thai-phu-fun (92%) koet-mìn ke ngî-ngièn, ya-he pûn kin-ngoi Fûn-làn-yí khièu-mìn só-yung. Kì he Fûn-làn ke lióng-chúng kôn-fông ngî-ngièn chṳ̂-yit. Fûn-làn-ngî su̍k-yî Ural Ngî-ne ke Fûn-làn-Ugria Ngî-chhu̍k, he yit-chúng kâu-chho̍k-ngî.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lui-phe̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fông-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-yîm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chu-sṳt[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Fûn-làn-ngî Wikipedia