Fûn-làn-ngî

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Fûn-làn-ngî.

Fûn-làn-ngî (Suomi ) he Fûn-làn thai-phu-fun (92%) koet-mìn ke ngî-ngièn, ya-he pûn kin-ngoi Fûn-làn-yí khièu-mìn só-yung. Kì he Fûn-làn ke lióng-chúng kôn-fông ngî-ngiènchṳ̂-yit. Fûn-làn-ngî su̍k-yî Vû-là-ngì Ngî-ne ke Fûn-làn—Vû-kô-ngì Ngî-chhu̍k, he yit-chúng kâu-chho̍k-ngî.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[編寫 | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[編寫 | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fap[編寫 | 編寫原始碼]

Chu-sṳt[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Fûn-làn-ngî Wikipedia