Fap-lùn-kûng

Chhiùng Wikipedia lòi
Fap-lùn he Fap-lùn-kûng ke phiêu-chṳ.

Fap-lùn-kûng (法輪功), yu cho-tet hêm cho fap-lùn-thai-fap (法輪大法), he 1992-ngièn Lí Fùng-chṳ chhai Chûng-koet Kit-lìm sṳ̀n-li̍p ke yit-chúng hì-kûng chûng-kau. 1999-ngièn khôi-sṳ́, Chûng-koet ngin-thin fap-lùn-kûng he sià-kau, chhí-ti fap-lùn-kûng chû-chṳt, pet-hoi sin-thù. Kîm-liá-hâ, fap-lùn-kûng chú-yeu chhai Chûng-koet thai-liu̍k yî-ngoi ke koet-kâ thùng thi-khî fat-chán.