跳至內容

Fat-mìn-kâ

Chhiùng Wikipedia lòi
Thomas Edison in his laboratory
Karl Benz

Fat-mìn-kâ he chṳ́ chhóng-chho fe̍t-chá fat-mìn sîn sat-phi, sîn fông-fap ke ngìn, liá-chúng sîn-ke chhóng-chho vông-vông thôi-thûng sa-fi fat-chán lâu chin-phu.