Florida Pan-tó

Chhiùng Wikipedia lòi
Florida Pan-tó.

Florida Pan-tó vi yî Mî-koet tûng-nàm-phu ke Pan-tó, mien-chit 151600 phìn-fông kûng-lî. Liá-thi sṳ̀n-sán kam-kit khi̍p sṳ-chhoi, pin vì Florida ke chú-yeu chû-sṳ̀n phu-fûn. Florida Pan-tó fûng-kông mì-ngìn , yû Chûng-lí-thân, Thai-chàu-chhe̍t tén tî-miàng kín-tiám.