跳至內容

Fu̍k-vu

Chhiùng Wikipedia lòi

Fu̍k-vu (服務) he chṳ́ vi thâ-ngìn cho-sṳ, pin sṳ́ thâ-ngìn chhiùng-chûng su-yit ke yit-chúng yû-sóng fe̍t-chá mò-sóng ke fa̍t-thung.