跳至內容

Fung-sân-khî

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Fung-sân-sṳ)
Fung-sân-sṳ

Fung-sân-khî (鳳山區) he Thòi-vân Kô-hiùng-sṳ‎ sî-nàm-phu ke yit-ke yen-hot-khî, ya-he Kô-hiùng-sṳ‎ chṳn-fú só-chhai thi, 1972-ngièn chhit-ngie̍t yit-ngit yù Fung-sân-chṳ́n sṳ̂n-kak. Tûng-lìm Thai-liàu-khî, pet-lìm Tiâu-chhiùng-khî, sî khi̍p nàm lâu Kô-hiùng-sṳ siông-lìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-tsṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-tsi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa lâu fûng-kín khî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsṳn-tshṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]