Fung-sân-sṳ

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Fung-sân-sṳ

Fung-sân-sṳ (鳳山市) he Thòi-vân Kô-hiùng-yen‎ sî-nàm-phu ke yit-ke yen-hot-sṳ, ya-he Kô-hiùng-yen‎ tsṳn-fú só-tshai thi, 1972-ngièn tshit-ngie̍t yit-ngit yù Fung-sân-tsṳ́n sṳ̂n-kak. Tûng-lìm Thai-liàu-hiông, pet-lìm Tiâu-tshiùng-hiông, sî khi̍p nàm lâu Kô-hiùng-sṳ siông-lìn.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Hàng-tsṳn khî-va̍k[編寫]

Kau-yuk[編寫]

Kîn-tsi[編寫]

Kâu-thûng[編寫]

Vùn-fa lâu fûng-kín khî[編寫]

Tsṳn-tshṳ[編寫]

Tshâm-kháu vùn-hien[編寫]

Ngoi-phu lièn-kiet[編寫]