Gauteng-sén

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Gauteng-sén.

Gauteng-sén he Nàm-fî ke yit-ke sén. Mien-chit 17,010 phìn-fông kûng-lî, 2001-ngièn ngìn-khiéu 8,837,172-ngìn. Sú-fú Yok-hon-nì-sṳ̂-páu.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]