Ginkakuji

Chhiùng Wikipedia lòi

Ginkakuji (銀閣寺, Ngiùn-kok-sṳ̂), kôn-fông-miàng:Jishōji (慈照寺 , Chhṳ̀-cheu-sṳ̂ ), he Ngit-pún, Kyoto-sṳ yit-chho Sàm-sṳ̂ (禪寺). Ginkakuji he thoi-peú Muromachi-sṳ̀-thoi ke Higashiyama-vùn-fa.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sṳ̂ ke kien-chho ti 8-sṳ-ki pûn Ashikaga Yoshimasa khôi-sṳ́-è, thâng-kóng siên-fûng he yit-ke vò-song ôn-to Musō Soseki. Than-he Yoshimasa sṳ̀n-vì Shogun chṳ̂-chhièn, Muso Soseki sên-fa̍t yi-kín pak-ngièn-è, só-yî yû-khó-nèn yit-ke sin-thù chia kiâ sîn-sâng ke miàng lòi kien-li̍p yá-chho sṳ̂.