Girona

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Girona .
Girona .
Girona Khì-chì
Girona Vûn-chông

Girona-sén (Kâ-thai-lò-nì-â-ngî: Girona) vi-yî Sî-pân-ngà Kâ-thai-lò-nì-â Chhṳ-chhṳ-khî Thi̍t-ngì-hò pán, he Kit-lò-na̍p-sén ke Sú-fú, mien-chit 39.1 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 86,672 ngìn (2005-ngièn).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]