跳至內容

Girona

Chhiùng Wikipedia lòi
Girona .
Girona .
Girona Khì-chì
Girona Vûn-chông

Girona (Sî-pân-ngà-ngî: Gerona) vi-yî Sî-pân-ngà Catalunya Chhṳ-chhṳ-khî Ter-hò pán, he Girona-sén ke Sú-fú, mien-chit 39.1 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 86,672 ngìn (2005-ngièn).

Hàng-chṳn khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]