Girona

Chhiùng Wikipedia lòi
Girona .
Girona .
Girona Khì-chì
Girona Vûn-chông

Girona (Sî-pân-ngà-ngî: Gerona) vi-yî Sî-pân-ngà Catalunya Chhṳ-chhṳ-khî Ter-hò pán, he Girona-sén ke Sú-fú, mien-chit 39.1 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 86,672 ngìn (2005-ngièn).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]