Hàn-to-pâk-kú

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Hàn-to-pâk-kú

Hàn-to-pâk-kú (Yîn-ngî: Handbag) he yung yî chông chhṳ-kâ sùi-sṳ̂n vu̍t-phín ke thoi-è.