Hán-é

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Hán-é" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"蜆仔" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
 
Hán-é

sâng-vu̍t fûn-lui
kie: Animalia
mùn: Mollusca
kông: Bivalvia
â kông: Heterodonta
muk: Veneroida
â muk: Sphaeriacea
chúng-khô: Corbiculoidea
khô: Corbiculidae

Hán-é (蜆仔) he yit chúng ngiôn-thí thung-vu̍t.