跳至內容

Hâ-mu

Chhiùng Wikipedia lòi
Hâ-mu
Hâ-mu
Hâ-mu

Hâ-mu(Fó-thúi, Yîn-ngî: Ham) he kîn-ko yàm-chit, yên-hiun, fat-kau lâu kôn-châu chhú-lî ke yam-chṳ thûng-vu̍t heu-thúi, yit-pân yung chû-é heu-thúi.