Hói-lî

Chhiùng Wikipedia lòi

Hói-lî (Nautical Mile), he yit-chúng yung-yî hòng hói fe̍t hòng-khûng ke chhòng-thu tân-vi, thûng-sòng tén-yî Koet-chi tân-vi chṳ 1.852 kûng-lî. Mò thúng-yit fù-ho. “Hói-lî” chhòn-thúng sông thin-ngi vì chṳ́ ńg-sien 1 kok fûn ke chhòng-thu (chṳ́ ńg sien he Thi-khiù péu-mien lièn-chiap nàm-pet lióng-khi̍t ke thai yèn sien sông ke pan yèn fû, tén-yî 180 thu. 1 thu tén-yî 60 kok fûn. Ku 1 hói lî ke chhòng-thu he chṳ́ ńg sien chhòng-thu ÷180÷60). Kì khó chhiùng hòng hói thù chûng, yî chṳ́ ńg sien sông ke vúi thu ke kói-pien lòi liòng-thu. Yù yî Thi-khiù pin fî phiêu-chún khiù thí, 1 thu ke khî-lì pin put vàn-chhiòn siông-tông, yîn-chhṳ́ hói lî ke chhòng-thu pin put ku-thin.[1]

  1. Wragg, David W. (1973). A Dictionary of Aviation (first pán.). Osprey. p. 42. ISBN 9780850451634.